Hauptsponsor des Kirchheimer Musiknacht OPEN AIR: Ramsperger Automobile

Rückblick Kirchheimer Musiknacht 2019

Rückblick der Fotografen

Hier: Torsten Wenzler

Teil 1

Torsten Wenzler Teil 2

Hier: Genio Silvani

Hier: Sven Klein

Hier: Simone Maiwald

Hier: Thomas kaltenecker

Hier: Marco Reusch

Teil 1

Hier: Marco Reusch

Teil 2

Hier: Moritz Moser

Hier: Marcel Heckel